Historien om Et Kurs i Mirakler [PDF]

  • Sale
  • Regular price $15.00


AVAILABLE IN FOLLOWING FORMATS
click on an icon below
PDF Book

 
PDF Book Download
First edition. 506 pages.
 

Kenneth Wapnick, Ph.D.

HISTORIEN OM ET KURS I MIRAKLER:

BERETNINGEN OM HELEN SCHUCMAN

OG HENNES NEDSKRIVNING AV

ET KURS I MIRAKLER [BOK]


Helen og jeg delte en dyp kjærlighet for hverandre, og for Jesu kjærlighet som vi visste vi var forenet i, og på vegne av hans Kurs som vi var kommet sammen for. Det er min bønn at jeg kan være i stand til å formidle denne kjærligheten i disse sider. I ordene som Beethoven oppførte over åpningstakten fra sitt koralmesterverk MISSA SOLEMNIS: ”Fra hjertet, kan det gå til hjertet.” 
(Fra forordet.)

Denne selvbiografien om Helen Schucman – mottakeren av Et Kurs i Mirakler, og diktert av Jesus – legger vekt på den livslange konflikten mellom hennes åndelige natur og hennes ego, og hvordan denne konflikten henger sammen med hennes nedskriving av Kurset. Boken inkluderer omfattende utdrag fra Helens egne erindringer, personlige budskaper hun mottok fra Jesus og hennes drømmer og brev – aldri før på trykk. Her er også presentert noen av de personlige instruksene fra Jesus. Dette materialet utgjør en vesentlig del av den opprinnelige dikteringen av Kurset, som senere ble fjernet etter instruks fra Jesus.

Historien om Et Kurs i Mirakler belyser Kursets nedskrivingsprosess, Helens personlige opplevelser med Jesus og hennes forhold til William Thetford, hennes nære venn og psykologikollega ved Columbia-Presbyterian medisinske senter i New York City, så vel som hennes samarbeidspartner i nedskrivingen av Et Kurs i Mirakler. Den siste delen av boken inneholder erindringer om Helen av bokens forfatter, Kenneth Wapnick, som bygger på hans fortrolige forhold med Helen over de siste åtte årene av hennes liv. Med bakgrunn i Helens opplevelser, tar boken til slutt opp en diskusjon der Jesus vektlegger sin tilsynekomst og realiteten ved våre forhold til ham.


Original Publish Date: 05/2020
SKU: PDF11ndl